Nouvèl ipotèk

Lè w ap refinansman oswa pran yon ipotèk, sonje ke yon to enterè pibliye pa menm ak pousantaj pousantaj anyèl (APR) prè ou a.Ki diferans ki genyen?
● To enterè refere a pri anyèl yon prè bay yon prete epi li eksprime kòm yon pousantaj.
● APR se pri anyèl yon prè bay yon prete — ki gen ladan frè.Tankou yon to enterè, APR a eksprime kòm yon pousantaj.Kontrèman ak yon to enterè, sepandan, li gen ladan lòt chaj oswa frè tankou asirans ipotèk, pifò frè fèmen, pwen rabè ak frè orijin prè.

Kouman yo kalkile APR?

Pousantaj la kalkile lè yo miltipliye to enterè peryodik la pa kantite peryòd nan yon ane kote yo aplike to peryodik la.Li pa endike konbyen fwa pousantaj la aplike nan balans lan.
How Is APR Calculated
Enterè = Enterè total peye pandan lavi prè a
Prensipal = Montan prè
n = Kantite jou nan tèm prè


Tan poste: Jan-21-2022