Sant pwodwi

Pwodwi detay

Apèsi sou lekòl la

Pwogram avantaj popilè.Prete lajan gen sèten kantite lajan, ki ka kouvri pri a achte oswa kantite lajan prè ak pri fèmen.Pa gen enfòmasyon sou travay;Pa gen DTI.

Detay yo

1) Jiska 75% LTV;
2) Jiska $4M montan prè;
3) Rezidans prensipal sèlman;
4) Pa gen limit sou kantite pwopriyete ki finanse;
5) Omwen rezèv 6 mwa soti nan fon pwòp prete lajan an.

Ki sa ki pwogram sa a?

Pwogram ATR-In-Full la se tou yon pwogram avantaj, ki kalifye ak avantaj sèlman.Yon bon chwa de prè ki pa QM.
AAA Lendings p ap kalkile yon DTI pou aplikan ki kalifye lè yo pwouve Byen sèlman ("ATR-In-Full").Mekanikman, nenpòt revni oswa travay ki nan lis nan yon aplikasyon yo pral jije superflu pou souskripsyon an epi, kòm altènatif la, yo ka kite vid.Si yo ta reprezante travay ak revni nan yon aplikasyon, yo pa ta dwe kalkile yon DTI

Ki jan ou fè konnen si ou kapab byen kalifye pou pwogram sa a?

Anba a se metòd kalkil yo:
Pou acha prè, total de byen akseptab yo dwe matche ak pri acha a plis nenpòt ak tout frè fèmen.
Byen >= Pri acha + tout pri fèmen
Pou refinanse prè, total byen akseptab yo dwe matche ak kantite lajan total prè a plis depans pou fèmen yo.
Byen >= Montan prè + pri fèmen

Gade pi ba a senaryo kalifikasyon, ou ka refere a metòd kalkil yo pou wè si ou ka kalifye an premye anvan ou aplike prè ak pretè:

Senaryo 1: Pri acha plis depans pou fèmen = $768,500.Byen ki disponib = $700,000 (ekonomi) plis $45,000 (50% IRA) = $748,000.Kout pa $20,500.Si prete lajan an gen 59.5 oswa plis, byen ki kalifye yo ta dwe $700,000 + $54,000 (60% nan IRA) = $754,000 ak kout pa $14,500.
 
Senaryo 2: Montan prè plis depans pou fèmen = $518,500.Byen ki disponib = $370,000 (ekonomi) + $100,000 (50% IRA) = $470,000.Kout pa $48,500.Si 59.5 oswa plis, byen ki kalifye = $370,000 + $120,000 (60% IRA) = $490,000 ak kout pa $28,500.

Ki avantaj ki kalifye pou pwogram sa a?

Lajan Kach, aksyon, obligasyon ak byen likid pèsonèl (pa gen okenn pwopriyete) = 100%
Kont retrèt = 50% si gen 59 an oswa pi piti ak 60% si gen plis laj
Pa gen lajan biznis

Ki benefis ki genyen?

Pa gen Rezèv ki nesesè;


  • Previous:
  • Pwochen: