Nouvèl ipotèk

Ki sa ki se yon IRA?

Yon IRA se yon kont ki tabli nan yon enstitisyon finansye ki pèmèt yon moun sove pou pran retrèt ak kwasans san taks oswa sou yon baz taks difere.

Kalite IRA yo

Gen 3 kalite prensipal IRA yo chak gen avantaj diferan:

A. Tradisyonèl IRA - Ou fè kontribisyon ak lajan ou ka kapab dedwi sou deklarasyon taks ou a, ak nenpòt salè ka potansyèlman grandi taks-difere jiskaske ou retire yo nan pou pran retrèt.
B. Roth IRA - Ou fè kontribisyon ak lajan ou te deja peye taks sou (apre taks), epi lajan ou ka potansyèlman grandi san taks, ak retrè san taks nan retrèt, depi sèten kondisyon yo satisfè.
C. Rollover IRA - Ou kontribye lajan "woule sou" nan yon plan retrèt ki kalifye nan IRA tradisyonèl sa a.Rollovers enplike deplase byen ki kalifye nan yon plan anplwayè patwone, tankou yon 401(k) oswa 403(b), nan yon IRA.


Tan poste: Jan-21-2022