Sant pwodwi

Pwodwi detay

Apèsi sou lekòl la

Limit montan prè segondè pase prè ajans konvansyonèl yo.

Detay yo

1) Max DTI 43%;
2) Jiska $2M Montan Prè;
3) Jiska 80% Max LTV;
4) Deklarasyon taks 2 ane obligatwa;
5) Pa gen MI (Ipotèk Asirans);
6) 720 oswa plis nòt kredi;
7) 12 mwa oswa plis rezèv;
8) SFRs, 2-4 inite yo, PUDs,Condos;
9) Pwodwi ki pa AUS.

Ki sa ki Jumbo Loan?

Yon prè jumbo se yon kalite finansman ki depase limit yo fikse pa Ajans Federal Finans Lojman an epi Fannie Mae oswa Freddie Mac pa kapab achte, garanti oswa sekirize.Pwopriyetè kay yo dwe sibi kondisyon kredi ki pi solid pase sa yo ki aplike pou yon prè konvansyonèl. Prè Jumbo pèmèt ou achte pwopriyete chè.Fannie Mae oswa Freddie Mac pa sipòte yon prè jumbo.

Ki jan yo defini Jumbo Loan?

An 2022, FHFA amelyore limit prè pou tout kalite prè, espesyalman Jumbo Loans.Tanpri gade anba a limit prè 2022 nan Kalifòni, si kantite lajan prè ou a depase $ 970,800, ou apwopriye pou prè Jumbo.Ou kapab tou chèche limit prè 2022 nan lòt konte.

Limit Prè Konte Kalifòni 2022:

KONTE

1-FANMI

2-FANMI

3-FANMI

4-FANMI

ALAMEDA

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

ALPINE

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

AMADOR

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

BUTTE

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

CALAVERAS

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

COLUSA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

KONTRA COSTA

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

DEL NORTE

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

EL DORADO

$675,050

$864,200

$1,044,600

$1,298,200

FRESNO

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

GLENN

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

HUMBOLDT

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

ENPERYAL

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

INYO

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

KERN

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

WA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

LAK

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

LASSEN

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

LOS ANGELES

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

MADERA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

MARIN

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

MARIPOSA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

MENDOCINO

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

MERED

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

MODOC

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

MONO

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

MONTEREY

$854,450

$1,093,850

$1,322,200

$1,643,200

NAPA

$897,000

$1,148,350

$1,388,050

$1,725,050

NEVADA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

ZORANJ

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

PLACER

$675,050

$864,200

$1,044,600

$1,298,200

PLUMA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

RIVERSIDE

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

SACRAMENTO

$675,050

$864,200

$1,044,600

$1,298,200

SAN BENITO

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

SAN BERNARDINO

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

SAN DIEGO

$879,750

$1,126,250

$1,361,350

$1,691,850

SANN FRANSISKO

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

SAN JOAQUIN

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

SAN LWI OBISPO

$805,000

$1,030,550

$1,245,700

$1,548,100

SAN MATEO

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

SANTA BARBARA

$783,150

$1,002,600

$1,211,900

$1,506,100

SANTA KLARA

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

SANTA CRUZ

$970,800

$1,243,050

$1,502,475

$1,867,275

SHASTA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850

SIERRA

$647,200

$828,700

$1,001,650

$1,244,850


  • Previous:
  • Pwochen: