1 (877) 789-8816 clientsupport@aaalendings.com

Sant pwodwi

Pwodwi detay

jumbo, Full Doc Jumbo

Apèsi konplè Doc Jumbo

Full Doc JumboMontan prè a depase limit pou yon prè konvansyonèl konfòm.

Pousantaj:KLIKE LA

Pwen esansyèl pwogram Doc Jumbo konplè

Premye 30 ane fiks & 10/6 ARM

1) Max.LTV 80% pou achte;Max.LTV 70% pou C/O;
2) Max.Kantite prè $3.0M;
3) Min.12 mwa rezèv sou PITIA;
4) Min.FICO 720.

Elaji 30 ane fiks

1) Prè Amt $400K ~ $4.0M
2) Max DTI jiska 50%

Elite Jumbo (5/6 ARM, 7/6 ARM) * Pwogram sa a se an detay sèlman.

Depo ak enterè.Plis depo, pi ba to!

Depo yo se pou yon CD 12 mwa (yo dwe kenbe nan yon kont ki deziyen AAA).
Enterè varye selon dat ouvèti a.Pousantaj la te 4.25% sou 12/08/2023.

Depo minimòm lan se20%nan kantite lajan prè a.

1) Max.Kantite prè $4.0M
2) Max.DTI 45%
3) Min.FICO 700

KLIKE LApou jwenn limit LTV & FICO ak plis detay sou Matrix la.

Sou entènèt jwèt Jumbo Flyer

Ki sa ki se Jumbo Loan?

Yon prè jumbo se yon kalite finansman ki depase limit yo fikse pa Ajans Federal Finans Lojman an epi Fannie Mae oswa Freddie Mac pa kapab achte, garanti oswa sekirize.Pwopriyetè kay yo dwe sibi kondisyon kredi ki pi sevè pase moun k ap aplike pou yon prè konvansyonèl yo.Prè Jumbo pèmèt ou achte pwopriyete chè.Fannie Mae oswa Freddie Mac pa sipòte yon prè jumbo.

An 2024, FHFA amelyore limit prè pou tout kalite prè, espesyalman Jumbo Loans.Tanpri gade anba a limit prè 2024 nan Kalifòni.

Limit prè 2024 nan konte Kalifòni

KONTE

1-Limit inite

2-Limit inite

3-Limit inite

4-Limit inite

ALAMEDA

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525

$2,211,600

ALPINE

$766,550

$981,500 $1,186,350

$1,474,400

AMADOR

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

BUTTE

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

CALAVERAS

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

COLUSA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

KONTRA COSTA

$1,149,825

$1,472,250

$1,186,350

$2,211,600

DEL NORTE

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

EL DORADO

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

FRESNO

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

GLENN

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

HUMBOLDT

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

ENPERYAL

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

INYO

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

KERN

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

WA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

LAK

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

LASSEN

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

LOS ANGELES

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525

$2,211,600

MADERA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

MARIN

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525

$2,211,600

MARIPOSA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

MENDOCINO

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

MERED

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

MODOC

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

MONO

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

MONTEREY

$920,000

$1,177,750

$1,423,650

$1,769,250

NAPA

$1,017,750

$1,302,900

$1,574,900

$1,957,250

NEVADA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

ZORANJ

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525

$2,211,600

PLACER

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

PLUMA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

RIVERSIDE

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

SACRAMENTO

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

SAN BENITO

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525c

$2,211,600

SAN BERNARDINO

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

SAN DIEGO

$1,006,250

$1,288,200 $1,557,150

$1,935,150

SANN FRANSISKO

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525

$1,867,275

SAN JOAQUIN

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

SAN LWI OBISPO

$929,200

$1,189,550

$1,437,900

$1,786,950

SAN MATEO

$1,149,825

$1,394,775

$1,779,525

$2,211,600

SANTA BARBARA

$838,350

$1,073,250

$1,297,300

$1,612,250

SANTA KLARA

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525

$2,211,600

SANTA CRUZ

$1,149,825

$1,472,250

$1,779,525

$2,211,600

SHASTA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

SIERRA

$766,550

$981,500

$1,186,350

$1,474,400

SISKIYOU $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
SOLANO $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
SONOMA $877,450 $1,123,300 $1,357,800 $1,687,450
STANISLAUS $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
SUTTER $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
TEHAMA $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
TRINITE $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
TULARE $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
TUOLUMNE $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
VENTURA $954,500 $1,221,950 $1,477,050 $1,835,600
YOLO $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400
YUBA $766,550 $981,500 $1,186,350 $1,474,400

  • Previous:
  • Pwochen: